Season of flowering buckwheat by khoitran

From 13 to 15.11.2015, four districts of Dong Van, Quan Ba, Yen Minh, Meo Vac, Ha Giang province – Vietnam will take place buckwheat flower festival in 2015.

via 500px http://ift.tt/1WCpdLj

Seeing beside Nho Que River by khoitran

Sông Nho Quế tạo thành toàn bộ đường ranh giới tự nhiên phía bắc và phía đông của xã Giàng Chu Phìn với xã Xín Cái. Quốc lộ 4C chạy qua địa bàn xã Giàng Chu Phìn và vượt sông Nho Quế bằng cầu Tràng Hương.
Nho Que river constitutes the entire natural boundaries to the north and east of Giang Chu Phin commune to commune Cai Xin. Highway running through 4C Giang Chu Phin commune and Nho Que river crossing by bridge Trang Huong.

via 500px http://ift.tt/1hycCeX

A rainy day in Meo Vac by khoitran

Mèo Vạc is a rural district of Hà Giang Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 58,944.[1] The district covers an area of 574 km². The district capital lies at Mèo Vạc

via 500px http://ift.tt/1LdiNBd