Bogoroditskaya church on river Vyazma by vladspesivtsev

On the river Vyazma in the town of Vyazma of Smolensk region

via 500px http://ift.tt/1huw63f

Landscape with Storks on church by vladspesivtsev

Church of St. Nicholas in the village Olkhi of Kaluga region

via 500px http://ift.tt/1PTodAy

Sunset at the monastery by vladspesivtsev

Vvedensky Makarii Zhabynskaya deserts. Cathedral of Presentation of Mary. 1708.

via 500px http://ift.tt/1Qnu68R

Cathedral of Presentation of Mary. 1708. by vladspesivtsev

Vvedensky Makarii Zhabynskaya desert

via 500px http://ift.tt/1UHHz1P