Bogoroditskaya church on river Vyazma by vladspesivtsev

On the river Vyazma in the town of Vyazma of Smolensk region

via 500px http://ift.tt/1huw63f

Landscape with Storks on church by vladspesivtsev

Church of St. Nicholas in the village Olkhi of Kaluga region

via 500px http://ift.tt/1PTodAy

Rose “Tchaikovsky” (from our rosary) by vladspesivtsev

The first rose flower “Tchaikovsky”. Bush planted in this anniversary year. The first rose flower “Tchaikovsky”. The bush is planted in this anniversary year. / Meilland, 2000 /

via 500px http://ift.tt/1PEQ2MR

Sunset at the monastery by vladspesivtsev

Vvedensky Makarii Zhabynskaya deserts. Cathedral of Presentation of Mary. 1708.

via 500px http://ift.tt/1Qnu68R

Cathedral of Presentation of Mary. 1708. by vladspesivtsev

Vvedensky Makarii Zhabynskaya desert

via 500px http://ift.tt/1UHHz1P